Ruszył Benefit Beretta 2023

W dniu 16 stycznia br.  ruszyła nowa edycja Benefit Beretta, który skierowany jest do firm instalujących urządzenia marki Beretta. Uczestnicy, którzy zarejestrują się do Benefitu w zamian za rejestrację zakupionych urządzeń otrzymywać będą nagrody w postaci voucherów, a zwycięzca będzie mógł się cieszyć z Ferrari na weekend. Oficjalna strona Benefitu to benefit-beretta.pl.W 2023 podwajamy wartość punktową wszystkich produktów objętych programem oraz poszerzamy dostępne benefity.