Zmiana adresu siedziby firmy

Z dniem 1 stycznia 2020 r. nastąpi zmiana adresu rejestrowego spółki, na:
RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A.
ul. Konstruktorska 13
02-673 Warszawa
NIP i REGON nie ulegają zmianie.

Adres korespondencyjny pozostaje bez zmian – ul. Kociewska 28/30, 87-100 Toruń.