1. Jaki jest cel programu?

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

2. Dla Kogo?

Dla gmin, które następnie będą ogłaszać nabór na swoim terenie dla osób fizycznych, posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

3. Jakie rodzaje przedsięwzięć objęte są dofinansowaniem?

Na przedsięwzięcia u beneficjentów końcowych dot. wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku.

4. Dlaczego warto?

5. Poziom dofinansowania:

W przypadku najbardziej zanieczyszczonych gmin dotacja może wynosić do 17 500 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, 26 900 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania i 39 900 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

W przypadku pozostałych gmin dotacja może wynosić do 15 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, 25 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania i 37 500 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

6. Terminy i sposób składania wniosków dla gmin

Terminy składania wniosków dla beneficjentów końcowych gminy określają indywidualnie w ogłoszeniach zamieszczanych na swoich stronach internetowych.

7. Jakie urządzenia marki Beretta biorą udział w programie CIEPŁE MIESZKANIE?

W naszej zakładce Urządzenia marki Beretta znajdują się wszystkie modele kotłów i pomp ciepła marki Beretta spełniające kryteria programów CZYSTE POWIETRZE, ULGA TERMOMODERNIZACYJNA, STOP SMOG oraz CIEPŁE MIESZKANIE.

 

Ikona

UWAGA: Szczegóły dotyczące PROGRAMU CIEPŁE MIESZKANIE znajdą Państwo na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/