1. Jaki jest cel programu?

Głównym celem programu Stop Smog jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej budynków. Zakłada on likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła i termomodernizację w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych, szczególnie w najmniej zamożnych gospodarstwach domowych.

2. Dla kogo?

Program przeznaczony jest dla osób ubogich energetycznie, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych i dotyczy gmin położonych na obszarze, gdzie obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa, o której mowa w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

3. Jakie rodzaje przedsięwzięć objęte są dofinansowaniem?

Wymiana lub likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne, termomodernizacja jednorodzinnych budynków mieszkalnych, podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej.

4. Dlaczego warto?

5. Poziom dofinansowania:

 Możliwość otrzymania dofinansowania ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów do 70% kosztów realizacji porozumienia.

6. Jakie urządzenia marki Beretta biorą udział w programie ULGA TERMOMODERNIZACYJNA?

W naszej zakładce „KTÓRE URZĄDZENIA MARKI BERETTA ROZLICZYSZ Z DOTACJI?”  znajdują się wszystkie modele kotłów i pomp ciepła marki Beretta spełniające kryteria programów CZYSTE POWIETRZE, ULGA TERMOMODERNIZACYJNA oraz STOP SMOG.

Ikona

UWAGA: W związku z przyjęciem wzoru porozumienia dla związków międzygminnych, powiatów oraz związków metropolitalnych z dniem 3 listopada 2021 r. zmienione zostało ogłoszenie i regulamin naboru programu „Stop Smog” w zakresie dotyczącym wniosków związków międzygminnych, powiatów oraz związków metropolitalnych, a także uaktualniono wzór wniosku dla związków międzygminnych, powiatów oraz związków metropolitalnych oraz zamieszczono wzór porozumienia dla ww. wnioskodawców. Obecnie obowiązujące dokumenty – ogłoszenie o naborze, regulamin naboru wniosków a także dokumenty dla związków i powiatów można znaleźć tutaj: https://czystepowietrze.gov.pl/stop-smog/