1. Czym jest ulga termomodernizacyjna?

Odliczenie dla podatników, którzy są właścicielami i współwłaścicielami domów jednorodzinnych. Ulgę można łączyć, np. z dotacją z programu „Czyste Powietrze”.

Ulga termomodernizacyjna – do 53 000 zł – obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. Dowodem poniesionych wydatków jest faktura VAT.

2. Kto może skorzystać z ulgi?

Ulga przysługuje podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

3. Jakie rodzaje przedsięwzięć objęte są dofinansowaniem?

Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (przychodów – w przypadku podatku zryczałtowanego) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne to:

4. Dlaczego warto?

5. Poziom dofinansowania:

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Odliczeniu podlegają wydatki, które:

Z ulgi termomodernizacyjnej nie można korzystać w przypadku budynku będącego w budowie.

6. Jak odliczyć ulgę?

Odliczeń dokonuje się w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-36L, PIT- 37 lub PIT-28, do którego należy dołączyć załącznik PIT/O (informację o odliczeniach).

7. Jakie urządzenia marki Beretta biorą udział w programie ULGA TERMOMODERNIZACYJNA?

W naszej zawsze zakładce Urządzenia marki Beretta znajdują się wszystkie modele kotłów i pomp ciepła marki Beretta spełniające kryteria programów CZYSTE POWIETRZE, ULGA TERMOMODERNIZACYJNA oraz STOP SMOG.

8. ULGA TERMOMODERNIZACYJNA a program CZYSTE POWIETRZE

Ulga termomodernizacyjna

Odliczenie dla podatników, którzy są właścicielami i współwłaścicielami domów jednorodzinnych. Ulgę można łączyć, np. z dotacją z programu „Czyste powietrze”.

Ulga termomodernizacyjna – do 53 000 zł – obowiązuje od 1 stycznia 2019r. Dowodem poniesionych wydatków jest faktura VAT.

Dla kogo?

Ulga przysługuje podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Na co?

Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (przychodów - w przypadku podatku zryczałtowanego) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

Ile?

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.
Ikona

UWAGA: Aktualne informacje na temat kwoty i warunków odliczenia ulgi znajdują się na stronie programu CZYSTE POWIETRZE – http://czystepowietrze.gov.pl/ulga-termomodernizacyjna/