Dyrektywa EPBD - to nie koniec kotłów gazowych !

05 kwietnia 2024 / PORADY

Najnowsza Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) budzi wiele obaw.

Jako producent pomp ciepła, kotłów gazowych i klimatyzatorów chcemy podkreślić, że EPBD jest poświęcona głównie zwiększaniu efektywności budynków poprzez poprawianie ich parametrów fizycznych co prowadzi do redukcji zaopatrzenia w energię elektryczna i ciepło co znowu bezpośrednio przekłada się na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, gazu, biomasy i innych nośników energii koniecznych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budynku, co jest głównym celem EPBD, a nie kwestia zakazów dla użytkowania kotłów gazowych.

Powstało wiele mitów na temat przyszłości urządzeń grzewczych w nowych oraz istniejących budynkach, dlatego zachęcamy do zapoznania się z wiarygodnym źródłem:

Dyrektywa EPBD uchwalona przez Parlament Europejski – fakty i mity