Dla pracy programatora w trybie rEc

Nowe sterowniki OMEGA występują zarówno w wersji przewodowej, jak i bezprzewodowej. W trybie termostatu On/Off (typu crt) mogą  współpracować ze wszystkimi kotłami marki Beretta. Dzięki programatorowi harmonogram pracy kotła można dostosować do własnego planu dnia, jak i całego tygodnia, bądź skorzystać z gotowego programu fabrycznego. Nowy sterownik może również pracować jako programator elektroniczny typu rEc (funkcja dostępna wybranymi modelami kotłów; dodatkowo wymagany jest komunikator lub kostka przyłączeniowa, z wyjątkiem kotłów Mynute Green, Mynute Boiler Green i Mynute Green 50 R.S.I., do których programator podłącza się bezpośrednio, niezależnie od typu funkcjonowania (On/Off czy rEc). Regulator typu rEc umożliwia dodatkowo wybór krzywej grzewczej (regulacja pogodowa)czy ustawienia temperatury c.w.u. W razie podłączenia do kotła zasobnika c.w.u. z sondą NTC, można aktywować funkcję antylegionella oraz programowania czasowego temperatury c.w.u.


Kod: 1221179


Cennik strona 33