Kondensacyjny EXCLUSIVE GREEN HE + 2 kolektory słoneczne SC-F25/1 + zasobnik biwalentny IDRA DS 300

 • Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny EXCLUSIVE GREEN HE 25 R.S.I. lub EXCLUSIVE GREEN HE 35 R.S.I. z zaworem trójdrogowym
 • Wbudowany moduł regulacji pogodowej
 • Sonda zewnętrzna (na wyposażeniu kotła)
 • Zawór odcinający gaz (w kotle)
 • Zawory odcinające c.o. z filtrem
 • Konsola przyłączy (w kotle)
 • 2 kolektory słoneczne SC-F25/1
 • Zasobnik biwalentny IDRA DS 300, wyposażony w sondę c.w.u.
 • Regulator różnicowy SUN B
 • Grupa hydrauliczna (7,5 m)
 • Naczynie wzbiorcze 18 l
 • Zestaw przyłączeniowy do naczynia wzbiorczego (18-24 l)
 • Termostatyczny zawór mieszający
 • Płyn niezamarzający – glikol (10 kg)
 • Ręczny zawór odpowietrzający


Szczegóły

Cennik strona 16