Moduł dodatkowej strefy grzewczej. Przy użyciu programatora do kotła POWER PLUS.

Kod produktu:

20016110

Cennik strona 58