Range Rated

Homologacja Range Rated umożliwia dostosowanie maksymalnej mocy kotła do rzeczywistego cieplnego zapotrzebowania systemu grzewczego, wielkości ogrzewanej powierzchni lub wyliczeń projektanta. W przypadku dużego domu jednorodzinnego, zapotrzebowanie na moc wg projektu wynosi przykładowo – 42,4 kW (50/30°C). Zmiany mocy na c.o. uzyskuje się poprzez ograniczenie obrotów wentylatora wg krzywej HTG, znajdującej się w instrukcji do urządzenia. Nowo wybrana moc – 42,4 kW – będzie stanowić maksymalną moc kotła w systemie centralnego ogrzewania. W rezultacie kocioł będzie modulował w zakresie mocy 9-42,4 kW, co wpłynie pozytywnie na pozostałe parametry pracy urządzenia: wzrost sprawności kotła, mniejsze zużycie gazu oraz obniżenie emisji spalin, CO oraz NOx.

Szeroki zakres modulacji mocy 9-47 kW

Istotny wpływ na niskie koszty eksploatacji urządzenia ma szeroki zakres modulacji mocy 9-47 kW. Kocioł, modulując do dolnej granicy zakresu regulacji mocy 9 kW, znacząco redukuje częstotliwość włączania i wyłączania się urządzenia, w efekcie zwiększając jego trwałość.

 

Charakterystyka techniczna

 • wysoka sprawność (do 108%  ★★★★ wg dyrektywy 92/42/CEE)
 • wbudowany moduł regulacji pogodowej
 • sonda temperatury zewnętrznej (na wyposażeniu kotła)
 • panel sterowania z wyświetlaczem LCD czytelny i łatwy w obsłudze
 • rozbudowany system autodiagnostyki z identyfikacją usterek poprzez czytelne kody
 • separator powietrza z efektem cyklonu wyposażony w odpowietrznik o dużej wydajności (zapobiega korodowaniu instalacji; zmniejsza szumy przepływu, co skutkuje cichą pracą instalacji; usuwa zanieczyszczenia zawarte w wodzie, wydłuża żywotność pomp)
 • palnik o obniżonej emisji z podmieszaniem oraz kontrolą proporcji gaz-powietrze
 • kocioł wyposażony w pompę 3-biegową UPS0 15-70
 • cykl antyblokujący pompę
 • zawór trójdrogowy do podłączenia zasobnika c.w.u. (akcesoria dodatkowe)
 • wbudowany stabilizator gazu
 • sondy NTC kontroli temperatury w obiegu c.o.
 • urządzenie jonizacyjnej kontroli płomienia (w przypadku zaniku płomienia na palniku odcina dopływ gazu)
 • termostat granicznej temperatury (nie dopuszcza do przegrzania urządzenia)
 • najwyższy stopień zabezpieczenia przeciwporażeniowego IPX5D
 • system antyzamarzaniowy ¿ jeśli temperatura wody w kotle spadnie poniżej bezpiecznej wartości, wówczas włączy się palnik z minimalną mocą oraz pompa, aby zwiększyć temperaturę wody do wartości 35°C
 • elastyczny przewód odprowadzania kondensatu na wyposażeniu kotła

Dane techniczne

ParametrJednostka50 R.S.I.
Moc pracy kotła na c.o.
kW
9-47
Moc pracy kotła na c.w.u.
kW
-
Rodzaj regulacji mocy
-
płynna
Typ zapłonu
-
elektroniczny
Stopień ochrony
-
IPX5D
Zakres regulacji c.o.
°C
20-80
Zakres regulacji c.w.u.
°C-
Średnica odprowadzania spalin
mm
80+80
Wydatek c.w.u. przy ∆t25oC
l/min
-
Wysokość
mm
764
Szerokość
mm553
Głębokość
mm
284
Waga
kg
39

Dokumentacja

Karta katalogowa (01.07.2014)


Instrukcja (01.07.2014)