• Kocioł ErP, wyposażony w energooszczędną pompę z synchroniczną modulacją o współczynniku efektywności energetycznej EEI ≤ 0,20; wysokość podnoszenia: 7 m
  • Karbowany wymiennik bimetaliczny (miedź, stal kwasoodporna AISI 316 L), gwarantujący dużą powierzchnię wymiany ciepła oraz odporność na korozję
  • Spaliny mają temperaturę maksymalnie o 5°C wyższą od temperatury wody powracającej z instalacji, co świadczy o bardzo dobrym odbiorze ciepła ze spalin
  • Zarządzanie trzema obiegami grzewczymi: strefą wysokiej (ogrzewanie grzejnikowe) i niskiej temperatury (ogrzewanie podłogowe) oraz temperaturą ciepłej wody użytkowej
  • Wbudowany zawór trójdrogowy do podłączenia zasobnika c.w.u.
  • Palnik PRE-MIX o niskiej emisji NOx – 5. klasa wg UNI EN 483
  • Wbudowany moduł regulacji pogodowej
  • Sonda zewnętrzna (akcesoria dodatkowe)
  • Wbudowany zawór bezpieczeństwa (3 bar)
  • Możliwość przezbrojenia na gazy G27, G2.350 (przezbrojenie polega na wprowadzeniu odpowiednich wartości parametrów na panelu sterowania kotła)
  • Zestaw przezbrojeniowy na LPG na wyposażeniu kotła

DO POBRANIA: