Programator ten umożliwia sterowanie kotłami Power Plus M (master), a także wszystkimi podłączonymi kotłami Power Plus S (slave). Pełni on funkcję programatora pokojowego z możliwością ustawienia parametrów dla trzech niezależnych obiegów grzewczych (wysokiej temperatury, niskiej temperatury i ciepłej wody użytkowej). Dodatkowo identyfikuje nieprawidłowości występujące w systemie i sygnalizuje je na wyświetlaczu.


Kod produktu:

1102379


Cennik strona 58


Instrukcja