Programatory tygodniowe mogą współpracować ze wszystkimi kotłami gazowymi marki Beretta. Dzięki tym niewielkim urządzeniom, harmonogram pracy kotła można dostosować do własnego planu dnia, a także całego tygodnia bądź skorzystać z gotowego programu fabrycznego. Sterownik umożliwia ręczną nastawę temperatur: dziennej i nocnej na każdy dzień tygodnia w wybranych przedziałach czasowych (min. 30 min.). Może być on stosowany zarówno jako termostat ON/OFF (typ crt), jak również jako programator elektroniczny (typ rEc – wybrane modele kotłów) przejmujący funkcje panelu sterowania kotła, takie jak: regulację pogodową (wybór krzywej grzewczej), funkcję antyzamrzaniową, kody alarmowe oraz możliwość ustawienia temp. c.w.u. Dodatkowo w przypadku podłączenia do kotła zasobnika c.w.u. z sondą NTC, sterownik posiada funkcję antylegionelli oraz możliwość programowania czasowego temp. c.w.u.

Programator OMEGA w trybie rEc nie współpracuje z zestawami dwóch i trzech stref grzewczych CONNECT


Instrukcja


Kod: 20050692


Cennik strona 32/33