Rozdzielacz hydrauliczne do mocy 100 kW (wraz z kołnierzami pełnymi) 2″ Nr 15

Na wyposażeniu kolektory: zasilanie, powrót, gaz, odprowadzenie kondensatu.

Kod produktu:

20017226


Cennik strona 59


Instrukcja