Sondę zewnętrzną można podłączyć do kotłów:

  • CIAO GREEN*
  • MYNUTE GREEN
  • EXCLUSIVE GREEN HE (sonda na wyposażeniu kotła)
  • MYNUTE BOILER GREEN
  • EXCLUSIVE BOILER GREEN HE (sonda na wyposażeniu kotła)
  • MYNUTE GREEN 50 R.S.I. (sonda na wyposażeniu kotła)
  • CIAO S*
  • MYNUTE S*
  • KOMPAKT II
  • MYNUTE BOILER*

*wymagana kostka przyłączeniowa


Kod: 1100799


Cennik strona 33