Zestaw poboru powietrza umożliwia pobieranie powietrza do spalania z zewnątrz, a tym samym działanie jako urządzenie z zamkniętą komorą spalania.


Kod produktu:

1102439


Cennik strona 58


Instrukcja