Szkolenie Autoryzowany Instalator Beretta
Szkolenie online.

Szkolenie bezpłatne, czas trwania ok. 4h + test.
Po zaliczeniu szkolenia możliwość podpisania umowy A.I.B.

A.I.B. możliwości (zgodnie z umową):
1. Montaż kotłów Beretta.
2. Rejestracja montażu kotłów Beretta na stronie beretta.pl
3. Udział w akcji „Premia za montaż”.
4. Pierwsze uruchomienie kotłów Beretta.
5. Rejestracja pierwszego uruchomienia kotłów Beretta na stronie beretta.pl
6. Pobieranie odpłatności za pierwsze uruchomienie zgodnie z aktualnym cennikiem.
7. Przejście na Autoryzowanym Serwisantem Beretta (zgodnie z warunkami autoryzacji).