Szkolenia Beretta:

Oferta szkoleniowa Beretta

  • Szkolenie Autoryzowany Instalator Beretta (A.I.B.)
  • Szkolenie Autoryzowany Serwis Beretta (A.S.B.)

Szkolenie Autoryzowany Instalator Beretta
Szkolenie online – rejestracja poprzez adres:
https://beretta.pl/formularz-na-szkolenie-2
Szkolenie bezpłatne, czas trwania ok. 4h + test.
Po zaliczeniu szkolenia możliwość podpisania umowy A.I.B.

A.I.B. możliwości (zgodnie z umową):
1. Montaż kotłów Beretta.
2. Rejestracja montażu kotłów Beretta na stronie beretta.pl
3. Udział w akcji „Premia za montaż”.
4. Pierwsze uruchomienie kotłów Beretta.
5. Rejestracja pierwszego uruchomienia kotłów Beretta na stronie beretta.pl
6. Pobieranie odpłatności za pierwsze uruchomienie zgodnie z aktualnym cennikiem.
7. Przejście na Autoryzowanym Serwisantem Beretta (zgodnie z warunkami autoryzacji).

Szkolenie Autoryzowany Serwis Beretta (A.S.B.)
Szkolenie hybrydowe (online + stacjonarne) – zgłoszenie mailowe:
Szkolenie online:
1. Zasady współpracy – ok. 4h,
2. Część techniczna – ok. 4h,
3. Test
Po zaliczeniu testu, szkolenie praktyczne w ośrodku szkoleniowym Beretta Toruń – ok. 3h.
Szkolenie bezpłatne.
Po zaliczeniu szkolenia możliwość podpisania umowy A.S.B.

A.S.B. możliwości (zgodnie z umową):
1. Montaż kotłów Beretta.
2. Rejestracja montażu kotłów Beretta na stronie beretta.pl
3. Udział w akcji „Premia za montaż”.
4. Pierwsze uruchomienie kotłów Beretta.
5. Rejestracja pierwszego uruchomienia kotłów Beretta na stronie beretta.pl
6. Pobieranie odpłatności za pierwsze uruchomienie zgodnie z aktualnym cennikiem.
7. Wykonywanie przeglądów gwarancyjnych (do 8 lat gwarancji) zleconych przez Beretta.
8. Rejestracja wykonanych przeglądów gwarancyjnych kotłów Beretta na stronie beretta.pl
9. Wykonywanie napraw gwarancyjnych urządzeń Beretta.
10. Zakup części zamiennych zgodnie z aktualnym cennikiem.