1. Jaki jest cel programu?

Celem programu CZYSTE POWIETRZE jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania, beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania.

2. Kto może skorzystać z programu?

Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł.

Program CZYSTE POWIETRZE można łączyć z Ulgą termomodernizacyjną

3. Jakie rodzaje przedsięwzięć objęte są dofinansowaniem?

Dofinansowanie dotyczy wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

4. Dlaczego warto?

5. Poziom dofinansowania:

Dotacja może wynosić do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami dotacja do 1 200 zł na audyt energetyczny.

6. Okres wdrażania Programu realizowany będzie w latach 2018-2029, przy czym:

7. Terminy i sposób składania wniosków:

8. Jakie urządzenia marki Beretta biorą udział w programie
CZYSTE POWIETRZE?

W naszej zakładce Urządzenia marki Beretta znajdują się wszystkie modele kotłów i pomp ciepła marki Beretta spełniające kryteria programów CZYSTE POWIETRZE, ULGA TERMOMODERNIZACYJNA oraz STOP SMOG.

9. Program CZYSTE POWIETRZE a ULGA TERMOMODERNIZACYJNA

 

Ulga Termomodernizacyjna

Odliczenie dla podatników, którzy są właścicielami i współwłaścicielami domów jednorodzinnych. Ulgę można łączyć,
np. z dotacjami z programu “Czyste Powietrze”

Ulga termomodernizacyjna – do 53 000zł – obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. Dowodem poniesionych wydatków jest faktura VAT.

Dla kogo?

Ulga przysługuje podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Na co?

Ulga podlega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (przychodów - w przypadku podatku zryczałtowanego) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Ile?

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, w których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.
Ikona

UWAGA: Zawarte powyżej informacje stanowią ogólne wytyczne, które mogą ulegać zmianie w trakcie trwania programu. Szczegóły i wszelkie aktualizacje dotyczące Programu CZYSTE POWIETRZE znajdą Państwo na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze.

Szczegółowe informacje na temat prefinansowania w formie zaliczki maksymalnie do wysokości 50% przyznanej dotacji dostępne są na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#o_dotacji