1. Jaki jest cel programu?

Celem programu jest wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i rozwoju energetyki prosumenckiej w obszarze powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

2. Dla kogo?

Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Przez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie:

3. Jakie rodzaje przedsięwzięć objęte są dofinansowaniem?

4. Terminy składania wniosków:

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków. Budżet wynosi: 600 000 000 zł.

5. Forma dofinansowania

Dofinansowanie w formie dotacji do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 21 tys. zł na jedną współfinansowaną inwestycję. Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez Wnioskodawcę karty dużej rodziny.

6. Jakie urządzenia marki Beretta biorą udział w programie MOJE CIEPŁO?

W naszej zakładce Urządzenia marki Beretta znajdują się pompy ciepła HYDRO UNIT M, EXCLUSIVE AGILE oraz HP 260ACS spełniające kryteria programu MOJE CIEPŁO.

Ikona

UWAGA: Szczegóły dotyczące PROGRAMU MOJE CIEPŁO znajdą Państwo na stronie: https://www.mojecieplo.gov.pl