1. Jaki jest cel programu?

Celem programu CZYSTE POWIETRZE jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania, beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania.

 1. Kto może skorzystać z programu?

Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.

Program CZYSTE POWIETRZE można łączyć z Ulgą termomodernizacyjną

 

 1. Jakie rodzaje przedsięwzięć objęte są dofinansowaniem?

Dofinansowanie dotyczy wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

 

 1. Dlaczego warto?
 • Dbałość o środowisko naturalne
 • Wsparcie finansowe
 • Oszczędności w eksploatacji urządzeń

 

 1. Poziom dofinansowania:

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i do 37 000 zł i do 47 000 zł (dotacja z prefinansowaniem) dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz 69 000 zł i 79 000 zł (dotacja z prefinansowaniem) dla najwyższego poziomu dofinansowania.

 

 1. Okres wdrażania Programu realizowany będzie w latach 2018-2029, przy czym:
  • zobowiązania podejmowane będą do 31.12.2027 r. (podpisywanie umów z Beneficjentami);
  • środki wydatkowane będą przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) do 30.09.2029 r
 2. Terminy i sposób składania wniosków:
  • nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym;
  • 2) szczegółowe terminy, sposób składania wniosków i ich rozpatrywania określone są w regulaminach naboru lub ogłoszeniu o naborze, które są zamieszczone na stronie internetowej właściwego terytorialnie WFOŚiGW.
 3. Jakie urządzenia marki Beretta biorą udział w programie CZYSTE POWIETRZE?

W naszej zakładce Urządzenia marki Beretta znajdują się wszystkie modele kotłów i pomp ciepła marki Beretta spełniające kryteria programów CZYSTE POWIETRZE, ULGA TERMOMODERNIZACYJNA oraz STOP SMOG.

 

 1. Program CZYSTE POWIETRZE a ULGA TERMOMODERNIZACYJNA

 

 1. Jaki jest cel programu?

Celem programu CZYSTE POWIETRZE jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania, beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania.

 1. Kto może skorzystać z programu?

Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.

Program CZYSTE POWIETRZE można łączyć z Ulgą termomodernizacyjną

 

 1. Jakie rodzaje przedsięwzięć objęte są dofinansowaniem?

Dofinansowanie dotyczy wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

 

 1. Dlaczego warto?
 • Dbałość o środowisko naturalne
 • Wsparcie finansowe
 • Oszczędności w eksploatacji urządzeń

 

 1. Poziom dofinansowania:

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i do 37 000 zł i do 47 000 zł (dotacja z prefinansowaniem) dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz 69 000 zł i 79 000 zł (dotacja z prefinansowaniem) dla najwyższego poziomu dofinansowania.

 

 1. Okres wdrażania Programu realizowany będzie w latach 2018-2029, przy czym:
  • zobowiązania podejmowane będą do 31.12.2027 r. (podpisywanie umów z Beneficjentami);
  • środki wydatkowane będą przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) do 30.09.2029 r
 2. Terminy i sposób składania wniosków:
  • nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym;
  • 2) szczegółowe terminy, sposób składania wniosków i ich rozpatrywania określone są w regulaminach naboru lub ogłoszeniu o naborze, które są zamieszczone na stronie internetowej właściwego terytorialnie WFOŚiGW.
 3. Jakie urządzenia marki Beretta biorą udział w programie CZYSTE POWIETRZE?

W naszej zakładce Urządzenia marki Beretta znajdują się wszystkie modele kotłów i pomp ciepła marki Beretta spełniające kryteria programów CZYSTE POWIETRZE, ULGA TERMOMODERNIZACYJNA oraz STOP SMOG.

 

 1. Program CZYSTE POWIETRZE a ULGA TERMOMODERNIZACYJNA

 

Źrodło: https://czystepowietrze.gov.pl/ulga-termomodernizacyjna/

 

UWAGA: Zawarte powyżej informacje stanowią ogólne wytyczne, które mogą ulegać zmianie w trakcie trwania programu. Szczegóły i wszelkie aktualizacje dotyczące Programu CZYSTE POWIETRZE znajdą Państwo na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/.

CZYSTE POWIETRZE PLUS to nowy program, który zakłada wymianę źródła ciepła i termomodernizację budynku z możliwością przedpłaty dla rodzin o niższych dochodach. Czyste Powietrze Plus od dotychczasowych zasad Czystego Powietrza różni się przede wszystkim tym, że będzie można uzyskać w szybkim czasie prefinansowanie do 50% kwoty objętej programem. Aby otrzymać przedpłatę niezbędne jest złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioski można składać od 15 lipca.