Czym jest program CZYSTE POWIETRZE? 

CZYSTE POWIETRZE to program, który ma na celu poprawę efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

 

Dla kogo?

Program CZYSTE POWIETRZE skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych, osób posiadających pozwolenie na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego, a także dla osób fizycznych, będących w posiadaniu prawa własności lub współwłasności do wydzielonego lokalu w budynku mieszkalnym z wyodrębnioną księgą wieczystą (z zastrzeżeniem, że lokal został wydzielony przed 01.01.2019).

 

Dlaczego warto?

Dbałość o środowisko naturalne

 • Wsparcie finansowe
 • Oszczędności w eksploatacji urządzeń

Jakie rodzaje przedsięwzięć objęte są dofinansowaniem?

 Demontaż starych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła.

 • Docieplenie przegród budowlanych.
 • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
 • Instalacja odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej).
 • Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Jakie urządzenia marki Beretta biorą udział w programie CZYSTE POWIETRZE?

Sprawdź w naszej zakładce “Czyste Powietrze – kotły Beretta”

 

Kiedy?

Realizacja programu CZYSTE POWIETRZE: w latach 2018-2029

 • Podpisywanie umów do 31.12.2027
 • Zakończenie wszystkich prac objętych umową do 30.06.2029

Jakie są możliwe formy dofinansowania? 

 • Dotacja
 • Pożyczka

Jaka kwota dofinansowania? 

 • Maksymalny możliwy koszt, kwalifikujący się do dofinansowania, od którego liczona jest wysokość dotacji, to 53 tys. zł na budynek jednorodzinny lub wydzielony lokal mieszkalny z wyodrębnioną księgą wieczystą. Pozostała część kosztów kwalifikowanych może zostać sfinansowana pożyczką.
 • Kwota dotacji liczona jest w zależności od wysokości średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.
 • Minimalny koszt kwalifikowany w ramach jednego wniosku o dofinansowane to 7 tys. zł.

Szczegółowe warunki dofinansowania na stronie: http://powietrze.mos.gov.pl/czyste-powietrze/wez-dofinansowanie

 

Gdzie i kiedy złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wnioski można składać już od 19 września!

Wnioski przyjmowane są w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) właściwych terytorialnie ze względu na usytuowanie budynku, a także w gminach, które podpisały porozumienie z WFOŚiGW. Lista gmin, które podpisały porozumienia w sprawie współpracy przy realizacji Programu z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej znajdują się na stronach WFOŚiGW. Uwaga! Koszty inwestycji nie mogą zostać poniesione przed złożeniem wniosku o dofinansowanie

 

Więcej informacji:

http://powietrze.mos.gov.pl/czyste-powietrze/formalnosci

http://powietrze.mos.gov.pl/wp-content/uploads/Ulotka-%E2%80%9CCzyste-Powietrze.pdf